Skup i sprzedaż metali: miedź, mosiądz, aluminium, stal nierdzewna

Skup i sprzedaż złomu metali

Poniedziałek - Piątek 8:00- 16:00

 

Polityka prywatności
Ochrona danych osobowych

 

ECOMETALE Sp. z o.o. Sp. K. Kś Skargi 12 93-036 Łódź przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością. W szczególności są to dane:

osób odwiedzających stronę internetową,

W celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych spółka podjęła stosowne działania, w tym m. in.:

oszacowała ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, w związku z przetwarzaniem ich danych;
opracowała wewnętrzne procedury ochrony danych;
wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
W sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych można się kontaktować ze spółką:

dzwoniąc pod numer telefonu: +48790801385
pisząc na adres e-mail: bok@ecometale.pl
pisząc na adres pocztowy:

ECOMETALE Sp. z o.o. Sp. K
Kś Skargi 12
93-036 Łódź

ECOMETALE Sp. z o.o. Sp. K, Kś Skargi 12 93-036 Łódź przetwarza anonimowe dane dotyczące wizyt osób korzystających z jej strony
internetowej wyłącznie w celach informacyjnych (tzn. osób, które zapoznają się z treściami umieszczonymi na stronie bez podawania
swoich danych identyfikujących). Dane te obejmują m.in.adres URL odwiedzonej strony, czas wizyty, adres IP komputera z którego nadeszło
zapytanie, rodzaj przeglądarki internetowej oraz inne techniczne informacje związane z realizacją połączenia użytkownika z odwiedzaną
stroną.
ECOMETALE Sp. z o.o. Sp. K,Kś Skargi 12, 93-036 Łódź nie dąży do identyfikacji osób odwiedzających stronę internetową wyłącznie w celach
informacyjnych. Do identyfikacji tych osób może dojść jedynie w wyjątkowych okolicznościach, np.w przypadku kiedy dane identyfikujące
znajdą się wśród zbieranych informacji technicznych lub jeżeli dane identyfikujące zostaną pozyskane w ramach czynności podjętych w
związku z naruszeniem prawa.
Ze względu na wyżej opisane okoliczności, na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ECOMETALE Sp. z o.o. Sp. K, Kś Skargi 12, 93-036 Łódź
Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować:- dzwoniąc pod numer telefonu: +48 790801385
– pisząc na adres e-mail: bok@ecometale.pl
– pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora.
2. Będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit.f RODO), takich jak:
− zapewnianie poprawności działania i odpowiedniej wydajności strony internetowej;
− ochrona strony internetowej przez atakami lub innymi działaniami naruszającymi przepisy prawa;
− ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;
− prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych.
3. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne ,a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości realizacji
poszczególnych, wskazanych wyżej celów przetwarzania.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów albo do czasu
wniesienia przez Panią / Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych wyżej celach, Pani / Pana dane mogą być przez nas udostępnione
następującym kategoriom odbiorców:- organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani / Pana danych na
podstawie przepisów prawa (np.radcom prawnym / adwokatom);
– podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami
określonymi w art. 28 RODO), w związku ze świadczonymi przez nich usługami (np.dostawcom usług IT, agencjom marketingowym,
podmiotom świadczącym usługi doradcze).
6. Nie zamierzamy przekazywać Pani / Pana danych osobowych do Państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani
do organizacji międzynarodowych.
7. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawienia) danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust. 1 lit. f (czyli
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);

Polityka ciasteczek (cookies)

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.

Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszych serwisów.

Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkownika sposobie wykorzystania strony. Pozwalają one na dostosowanie treści do preferencji użytkownika.

Firma ,,ECOMETALE Sp. z o.o. Sp. K,, korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań użytkowników witryny. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin użytkownika oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez firmę ,,ECOMETALE Sp. z o.o. Sp. K,,

Większość plików „cookie” to tzw. cookie sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki), niektóre z nich zaś pozwalają na identyfikację użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia serwisu – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych posiada możliwość zarządzania plikami „cookies”, dlatego jeśli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu obsługi plików „cookies” powinien w pierwszej kolejności zapoznać się ze sposobem zarządzania plikami „cookies” umieszczonymi w pomocy używanej przez siebie przeglądarki.

Użytkownik może skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę w taki sposób aby odrzucała wszystkie pliki „cookies”; nie usuwała plików „cookies”, lub wysyłała powiadomienia w przypadku gdy tego typu pliki są wysyłane z serwera. Użytkownik może po zakończaniu wizyty w serwisie usunąć pliki tymczasowe umieszczone na urządzeniu kocowym w trakcie trwania danej sesji.

Opisane przez producentów sposoby blokowania przyjmowania plików „cookies” zawarte są we wszystkich używanych powszechnie przeglądarkach .

W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym użytkownikiem.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć z poziomu używanej przez siebie przeglądarki mobilnej obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń mobilnych i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookie” zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez użytkownika przeglądarki.

ZADZWOŃ